O společnosti

AGRIMA DRAŽENOV a.s. vznikla změnou právní formy Zemědělského družstva Draženov v prosinci roku 2002.

Hlavní činností společnosti je zemědělská výroba. Hospodaří na převážně pronajatých pozemcích o výměře cca 1560 ha zem. půdy.

V rostlinné výrobě je činnost zaměřena na pěstování obilovin, ozimé řepky, kukuřice, máku.

V živočišné výrobě na chov dojnic, produkci mléka a hovězího masa.

Doplňující činností je ubytování.