Management společnosti

Schleissová Soňa, ředitelka společnosti 
Tel.: 602 475 339

Součková Jitka, asistentka
Tel.:379 760 311

Kupilík Martin, technik RV
Tel.:724 664 073

Ing. Sobotka Jaroslav, agronom
Tel.: 721 016 553 

Kopecký Jiří, vedoucí dílny 

Slámová Olga, zootechnik

Mobil:724 281 086 

Fiala Tomáš, hl. zootechnik
Mobil:606 706 034